Gården ligger på Ranheim, ca. 6 km øst for Trondheim sentrum. Klikk på linkene og du vil se hvordan gården ser ut fra henholdsvis  Grilstad fabrikker og Ranheim fabrikker , i noe som i dag er et villastrøk. Vi er priviligerte som får lov til å bo i bygninger som bærer på 150-200 års historie. Selv om bygningsmassen krever et solid kraftak for å komme i den stand vi ønsker, trives vi meget godt her på Amalienborg gård. Det eneste skår i gleden er at vi har måttet bruke altfor stor del av vår fritid til å hindre at Amalienborgs omgivelser blir ødelagt av massiv utbygging.

Bygningene

Under ser vi hovedhuset fotografert med ca 25-30 års mellomrom. (Se også bildene i fotogalleriet )

anno1931.jpg (25542 bytes)

anno 1931,

 

anno1956.jpg (21464 bytes)

anno 1956,

 

anno1998.jpg (22225 bytes)

anno 1998.

Vårt endelige siktemål er å få tilbakeført fasaden til noe som er likt fasaden fra svunnen tid, selv om dette vil ligge langt fram i tid.

Vi har også den samme målsetning med kårhuset, stabburet og uthuset, men disse bygningene har heldigvis fått beholde sitt gamle utseende i større grad.

Dyra

Hobby dyreholdet vårt har etterhvert blitt omfattende nok til å få sine egne sider, som du finner ved å klikke her.