Historiske fotografier

På grunn av Pål Olav Røstads velvillige donering av historiske bilder fra Amalienborg, hovedsaklig tatt av hans far, fotograf Paul (P.A.) Røstad, har vi i dag oversikt over de aller fleste bygningsdetaljer og bygningsplasseringer på Amalienborg.

(Klikk på bildene for større format)

Amalienborgs tun i mai 1924

 Amalienborgs tun (vestsiden). Fotograf P.A. Røstad lengst til høyre på bildet. 

 Foto: ukjent, 1924

Amalienborgs østfront (mot Ranheimsveien) i 1931

 Amalienborgs østside og front ut mot Ranheimsveien i 1931.

Foto: P.A.Røstad, 1931

Amalienborg sett fra sørøst i 1927  Amalienborg sett fra sørøst.

Foto: P.A.Røstad, 1927

Amalienborgs glassveranda

 Detaljer av Amalienborgs glassveranda i bakgrunnen.

Foto: P.A.Røstad, ?

Amalienborgs nordøstre side i 1931  Amalienborg sett fra nordøst.

Foto: P.A.Røstad, 1931

oversiktsbilde sett fra sørøst (sett fra Johs.Minsaas vei)  Oversiktsbilde sett fra sørvest.

Foto: P.A.Røstad, 1932

Flyfoto av Amalienborg, fra nord

 Flyfoto av Amalienborg, tatt fra nord

Foto: Fjellanger Widerøe, 1952

Flyfoto av Amalienborg, fra vest Flyfoto av Amalienborg, tatt fra vest

Foto: Fjellanger Widerøe, 1952