Block Watne har nå skrinlagt planene om Amalienborg som fortettingsområde, og har i steden levert inn byggemelding der tomtene tilgrensensende Amalienborg gård lanseres som flest mulig utsiktsboliger.

Våre innsendte merknader til

I byggeplanene inngår omfattende terrenginngrep og resultatet for Amalienborg gårds posisjon i landskapet (sett fra rundkjøringen ved Grilstadfjæra) illustreres av fotomontasjen under.Vårt alternative planforslag kan du se ved å klikke her

Block Watnes bebyggelsesforslag for 5 av deres 14 tomter. Det er sjelden å se 6 meter høye garasjer over to etasjer, men her byr det seg en mulighet. Husene er nabovarslet med mønehøyder på 7.3 og 8 m.
Amalienborg gårds silhuett som den framstår i dag. Våningshuset har to etasjer, loft og mønehøyde på 6.8 meter.
Vårt innsendte forslag til bebyggelse. Fordrer bygging av en bolig mindre og at tilførselsveien legges til Anders Søyseths vei istedenfor Johs. Minsaas vei.