Utsnitt av Block Watnes bebyggelsesplan presentert på forhåndskonferansen, lagt over gjeldende reguleringsplan. Alle husene i og på Amalienborghaugen har rykket nærmere gården, tildels betraktelig. Husene er også løftet høyest mulig i terrenget.