Amalienborg gård, data fra folketellinger, matrikler.

År Antall personer hjemmehørende på gården Krøtter Landbruk Kommentar/Annet
1815 Ennå ikke undersøkt      
1825 1 husholdning på tils. 7     Bondegård (selveier), 1 person sjøfarende/fiskende
1835        
1836        
1845        
1855 6      
1865 2 husholdninger på tils.8      
1867   1 hest, 3 kyr Bygg, havre, poteter og høy  
1875 3      
1885        
1891 25     Fattighus
1900        
1871        
18??        
1886        
1886        
1889        
1900 15+5     1ekstra våningshus(sidebygning)