Amalienborg gård anno 1999, bevaringsverdig siden 1995.

Amalienborgs hestesider

panorama.jpg

Foto: Morten Heim. (Klikk på bygninger for større bilder.)

  Amalienborgs nærmiljø blir nå rasert. Følg med her ! 

Gårdsanlegget ligger på Ranheim, like øst for Trondheim. Gårdens selvstendige historie begynner i 1804, da de to plassene Sandhaugen og Minerplass ble utskilt fra det bruket som da het Nedre Viken (senere del av Presthus). I dag består Amalienborg gård av våningshus og stabbur oppført ca. 1825 eller tidligere, begge hus med laftet tømmerkasse panelt utvendig, kårhus oppført før 1900 og uthus/småfefjøs oppført ca1925. Det har tidligere også vært oppført både fjøs, stall og låve på eiendommen. Alle hus har 2 etasjer, våningshuset har i tillegg en liten jordkjeller under nordre del av huset samt kaldt loft. Det meste av den opprinnelige eiendommen er fradelt og bebygd, men det er fortsatt ubebygde områder igjen rundt gården. Disse ble imidlertid fraskilt under de forrige eierne og er regulert til eneboligtomter. Amalienborg gård ble regulert til bevaring i 1995 og omfattende restaureringsarbeider er påbegynt etter at Morten Heim og Anne Mette Knutsen overtok gården i 1998. Arbeidene finansieres i all hovedsak selv, men også med noe støtte fra Byantikvaren og Fylkesantikvaren.

Webtekniske kommentarer kan sendes til webmaster@amalienborg.no, andre kommentarer til amalienborg@amalienborg.no